ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ


Της ενθέου αγάπης το πυρ δεξάμενος